نیک کارت > کارت بانکی

 

کارت بانکی

در قیاس با گذشته تعداد افرادی که وجه نقد با خود حمل می کنند هر روز کاهش می یابد و عمدتاٌ به دلیل امنیت بیشتر برای پرداخت هزینه های خود از کارت های بانکی استفاده می نما یند، ازاین رو به سبب تسهیل در استفاده از خدمات و محاسبه صحیح میزان تخفیف برای مشترکین با همکاری مشترک بانک ملت امکان ارائه نیک کارت با قابلیت عملکرد در شبکه شتاب بانکی، طراحی و آماده گردید...

کارت بانکی نیک کارت

قابلیت های نیک کارت:

 

1- نیک کارت در درجه اول کارت شناسایی مشترکین می باشد.

 

2- کلیه پرداخت ها در مراکز طرف قرارداد نیک کارت صرفا از طریق این کارت و در دستگاه های پذیرنده اختصاصی نیک کارت انجام خواهد شد.

3- ابزار اعمال تخفیف صرفا استفاده از این کارت برای صرفه جویی در هزینه های پرداختی خواهد بود و در صورت استفاده از سایر کارت های بانکی سیستم پذیرنده هیچ گونه تخفیفی برای مشترک محاسبه نخواهد کرد.

4- برای فعال سازی گارانتی، بهای پرداخت شده خدمات صرفا باید از طریق نیک کارت انجام گردد.

5- نیک کارت می تواند به عنوان یک کارت بانکی در سایر دستگاه های پذیرنده شبکه شتاب به عنوان کارت خرید مورد استفاده قرار گیرد و دارای امکان برداشت نقدی از دستگاه های ATM بانک ملت می باشد.

توضیحات :

- هزینه اشتراک صرفا جهت ارائه خدمات مطلوب به مشترکین بوده و صدور کارت اشتراک بانکی رایگان انجام می گردد.

- در صورت فقدان یا از کار افتادن کارت، پرداخت هزینه های صدور کارت و هزینه های ارسال به عهده دارنده کارت می باشد.

 

Top