نیک کارت > مرکز مشاوره و پشتیبانی

مرکز مشاوره و پشتیبانی

این مرکز با هدف اطلاع رسانی صحیح به مشتریان و ارائه راهنمایی های کاربردی به آنها جهت بهره برداری مناسب از خدمات نیک کارت ایجاد شده است. مشاوره در انتخاب مرکز درمانی، هماهنگی و تنظیم زمان ویزیت، اعلام زمان ویزیت های دوره ای رایگان و معرفی خدمات جدید، تنها بخشی از فعالیت های گسترده این مرکز به حساب می آید. تصور کنید درد دندان پس از طلوع یک صبح دیگر به سراغ شما آمده و باید خارج از نوبت و به سرعت توسط دندانپزشک مجرب درمان شوید. پشتیبان شما ضمن بررسی شرایط، بهترین پیشنهاد را در جهت استفاده از خدمات مورد نظر ارائه می نماید. ممکن است کلینیک مورد نظر شما امروز با ترافیک حضور مشتری مواجه باشد در حالی که کلینیک مورد انتخاب پشتیبان به صورت ویژه منتظر حضور شماست...

چرا مشاوره و پشتیبانی ؟

پس از خرید اشتراک نیک کارت، مشاور و پشتیبان شما به زودی با شما تماس خواهد گرفت و توضیح کامل در خصوص استفاده و امکانات کارت ارائه خواهد نمود. بررسی اولیه سطح سلامت شما در تماس اولیه انجام می گردد، در صورت لزوم هماهنگی های لازم جهت ویزیت رایگان در مناسب ترین مرکز برای شما - از نظر منطقه جغرافیایی، میزان تخفیف مد نظر، تخصص مرکز - انجام خواهد شد. مشاور معرفی شده تا پایان اعتبار اشتراک در کنار شما، آماده انجام وظیفه و ارائه خدمت خواهد بود. ویزیت های دوره ای را هماهنگ و یادآوری می کند، در شرایط اورژانس پاسخگو خواهد بود، پیشنهاد و خدمات جدید را به اطلاع رسانده و همچنین در صورت تمایل می تواند گزارشی از اقدامات  و درمان های صورت پذیرفته به همراه جزئیات - میزان هزینه، میزان صرفه جویی، نیاز های درمانی آینده و ... - ارائه نماید.

با حضور مشاور و پشتیبان خیال شما راحت راحته .

Top